Τα σωματίδια λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας ποικίλλουν σε μέγεθος και πυκνότητα και οι μελέτες έχουν δείξει ότι τα μικρά πυκνά σωματίδια LDL, που ονομάζονται φαινότυπο Β, ισοδυναμούν με υψηλότερο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο σε σχέση με ένα πρότυπο με περισσότερα από τα μεγαλύτερα και λιγότερο πυκνά σωματίδια LDL (φαινότυπος Α)