Τηλ. 213 0445093

Το  DNA Τest  έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιεί την ευεξία και την υγεία προσαρμόζοντας τις επιλογές για τον τρόπο ζωής και διατροφή, όπου είναι απαραίτητο, χρησιμοποιώντας συμπληρώματα  προσαρμοσμένα ώστε να αντισταθμίζουν οποιοδήποτε ιδιαίτερο θρεπτικό έλλειμμα που βασίζεται σε συγκεκριμένες γονιδιακές παραλλαγές.

Η προσέγγιση της Υγείας μέσω του DNA βοηθάει τον επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να καθορίσει τη βέλτιστη διατροφή που είναι απαραίτητη για την καλή υγεία, τη μακροζωία και τον μετριασμό του κινδύνου της ασθένειας. Η διατροφή αποτελεί βασικό παράγοντα για τον προσδιορισμό της γονιδιωματικής σταθερότητας καθώς επηρεάζει όλες τις σχετικές οδούς: έκθεση σε διαιτητικούς καρκινογόνους παράγοντες, βιομετασχηματισμό, επισκευή και σύνθεση DNA καθώς και απόπτωση. Τα τρέχοντα συνιστώμενα διατροφικά συμπληρώματα για βιταμίνες και μέταλλα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην πρόληψη ασθενειών ανεπάρκειας. Ωστόσο, επειδή οι ασθένειες του τρόπου ζωής προκαλούνται εν μέρει από τη βλάβη στο DNA, είναι λογικό να εστιάσουμε την προσοχή μας στον καθορισμό των βέλτιστων απαιτήσεων των βασικών μετάλλων  και βιταμινών για  την πρόληψη της γονιδιακής αστάθειας.

Πρέπει να δοθεί πρόσθετη προσοχή σε άτομα με γενετικούς πολυμορφισμούς που μεταβάλλουν τη βιοδιαθεσιμότητα συγκεκριμένων θρεπτικών μικροσυστατικών και τη συγγένεια συγκεκριμένων βασικών ενζύμων για τον συν-παράγοντα των θρεπτικών μικροσυστατικών.

Κλινική αξία

Επισημαίνει συγκεκριμένες οδούς μεταβολισμού που μπορεί να απαιτούν επιπλέον υποστήριξη

Παρέχει συστάσεις που περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση των ποσοτήτων ορισμένων θρεπτικών συστατικών, βιταμινών και μετάλλων

Προτείνει αν ένα άτομο είναι σε θέση να μειώσει καλύτερα τα επίπεδα χοληστερόλης μέσω της διατροφής, σε αντίθεση με το φάρμακο

Παρέχει ένδειξη του βαθμού ευαισθησίας στις βλαβερές επιδράσεις των καρκινογόνων που προσλαμβάνονται στη διατροφή

Πώς λειτουργεί το DNA

Η Έκθεση Ελέγχου Υγείας του DNA παρέχει:

Το επίπεδο επίπτωσης των τυχόν γενετικών παραλλαγών που εντοπίστηκαν

Μια επεξήγηση των επιπτώσεών τους στην υγεία

Κατάλληλες διατροφικές συστάσεις και συμβουλές για τον τρόπο ζωής

Τα αποτελέσματα χωρίζονται σε τμήματα βασικής μεταβολικής λειτουργίας, έτσι ώστε οι γενετικές αδυναμίες και οι δυνάμεις σε μια λειτουργική περιοχή να μπορούν εύκολα να εντοπιστούν.

Συγκεκριμένα ελέγχονται

Παραλλαγές γονιδίων που σχετίζονται με μεταβολικές και βιολογικές διεργασίες

Οι μετρήσεις των αναλυτών:

Μεταβολισμός λιπιδίων

 • LPL: Απομακρύνει τα λιπίδια από την κυκλοφορία υδρολύοντας τα τριγλυκερίδια σε ελεύθερα λιπαρά οξέα.
 • CETP: Διαδραματίζει βασικό ρόλο στο μεταβολισμό της HDL και μεσολαβεί στην ανταλλαγή λιπιδίων μεταξύ των λιποπρωτεϊνών.
 • APOC3: Παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό της χοληστερόλης.
 • APOE: Είναι απαραίτητο για τον φυσιολογικό καταβολισμό των συστατικών λιποπρωτεϊνών πλούσιων σε τριγλυκερίδια. Επηρεάζει τις αντιοξειδωτικές απαιτήσεις.

Β Βιταμίνες / Μεθυλίωση

 • MTHFR: Κατευθύνει το φυλλικό από τη δίαιτα είτε στη σύνθεση του DNA είτε στην επαναμεθυλίωση ομοκυστεΐνης.
 • MTR: Καταλύει την επαναμεθυλίωση της ομοκυστεΐνης στη μεθειονίνη.
 • COMT: Καταλύει τη μεταφορά μιας ομάδας μεθυλίου από την S-αδενοσυλομεθειονίνη σε κατεχολαμίνες, συμπεριλαμβανομένων των νευροδιαβιβαστών ντοπαμίνης, επινεφρίνης και νορεπινεφρίνης.
 • MTRR: Καταλύει μεθυλοκοβαλαμίνη, η οποία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση επαρκών ενδοκυτταρικών ομάδων μεθειονίνης. Είναι επίσης υπεύθυνη για τη διατήρηση των συγκεντρώσεων ομοκυστεΐνης σε μη τοξικά επίπεδα.
 • CBS: καταλύει τη μετατροπή της ομοκυστεΐνης στην κυσταθειονίνη και συμμετέχει άμεσα στην απομάκρυνση της ομοκυστεΐνης από τον κύκλο μεθειονίνης.

Αποτοξίνωση

 • CYP1A1: Το ένζυμο του κυτοχρώματος P450 μετατρέπει τα περιβαλλοντικά προκαρκινογόνα σε δραστικά ενδιάμεσα, τα οποία είναι καρκινογόνα.
 • GSTM1: Επιδρά στην αποτοξίνωση φάσης II. Είναι υπεύθυνη για την απομάκρυνση των ξενοβιοτικών, καρκινογόνων και προϊόντων οξειδωτικού στρες.
 • GSTP1: Επηρεάζει τον μεταβολισμό πολλών καρκινογόνων ενώσεων.
 • GSTT1: Ένα μέλος μιας σούπερ οικογένειας πρωτεϊνών που καταλύει τη σύζευξη μειωμένης γλουταθειόνης.
 • NQO1: Η κινόνη αναγωγάση εμπλέκεται πρωτίστως στην αποτοξίνωση πιθανών μεταλλαξιογόνων και καρκινογόνων κινόνων που προέρχονται από τον καπνό του τσιγάρου, τη διατροφή και τον μεταβολισμό των οιστρογόνων.

Φλεγμονή

 • IL-6: Παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στη φλεγμονή ρυθμίζοντας την έκφραση της C αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP).
 • ΤΝΡ-Α: Ο ΤΝΡα είναι μια προ-φλεγμονώδης κυτοκίνη που εκκρίνεται από μακροφάγα και λιποκύτταρα, η οποία έχει δειχθεί ότι μεταβάλλει την ομοιόσταση γλυκόζης ολόκληρου του σώματος και έχει εμπλακεί στην ανάπτυξη παχυσαρκίας, σχετικής με την παχυσαρκία αντίστασης στην ινσουλίνη και δυσλιπιδαιμίας.

Ανταπόκριση σε τρόφιμα και ευαισθησία

 • MCM6: Συνδέεται με τη δυσανεξία σε λακτόζη.
 • FADS1: Επηρεάζει τις συγκεντρώσεις λιπών στο αίμα επηρεάζοντας την αποδοτικότητα των ενζύμων αναγωγής.
 • CYP1A2: Αυτό το ένζυμο αποτοξίνωσης επηρεάζει την ικανότητα μεταβολισμού της καφεΐνης.
 • ACE & AGT: Μέρος του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης και απόκριση στο αλάτι.

Υπερφόρτωση σιδήρου

 • HFE: Ρυθμίζει την απορρόφηση σιδήρου ρυθμίζοντας την αλληλεπίδραση του υποδοχέα μεταφοράς με τρανσφερίνη. Η κληρονομική αιμοχρωμάτωση οφείλεται σε ελαττώματα στο γονίδιο HFE.

Οξειδωτικό στρες

 • eNOS: Επηρεάζει τον αγγειακό τόνο και την περιφερική αγγειακή αντίσταση. Έχει επίσης αγγειο-προστατευτικά αποτελέσματα με καταστολή της συσσωμάτωσης αιμοπεταλίων, προσκόλληση λευκοκυττάρων και πολλαπλασιασμό κυττάρων λείου μυός.
 • MnSOD / SOD2: Έχει ζωτική αντιοξειδωτική δράση εντός του κυττάρου, ειδικά εντός των μιτοχονδρίων. Καταστρέφει τις ρίζες που παράγονται κανονικά μέσα στα κύτταρα.

Οστική υγεία

 • VDR: Έχει βαθιά επίδραση στην οστική πυκνότητα.
 • COL1A1: Επηρεάζει την αναλογία των αλυσίδων αλφα-κολλαγόνου που παράγονται από τα κύτταρα των οστών, επηρεάζοντας την ανοργανοποίηση των οστών.

Ευαισθησία στην ινσουλίνη

 • PPARG: Συμμετέχει σε διαφοροποίηση λιποκυττάρων. Είναι ένας παράγοντας μεταγραφής που ενεργοποιείται από λιπαρά οξέα και εμπλέκεται επίσης στη ρύθμιση του μεταβολισμού της γλυκόζης και του λιπιδίου.
 • TCF7L2: Επιδρά στην ομοιόσταση της γλυκόζης αίματος – τόσο στην έκκριση ινσουλίνης όσο και στην αντίσταση.
 • FTO: Επηρεάζει την ευαισθησία στην παχυσαρκία και τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2.
 • SLC2A2: Διευκολύνει την έκκριση ινσουλίνης που προκαλείται από τη γλυκόζη και συμμετέχει στην πρόσληψη και ρύθμιση τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ραντεβού με τον ιατρό, επικοινωνήστε με το ιατρείο μας, εδώ

Close Menu