Το  DNA Τest  έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιεί την ευεξία και την υγεία προσαρμόζοντας τις επιλογές για τον τρόπο ζωής και διατροφή, όπου είναι απαραίτητο, χρησιμοποιώντας συμπληρώματα  προσαρμοσμένα ώστε να αντισταθμίζουν οποιοδήποτε ιδιαίτερο θρεπτικό έλλειμμα που βασίζεται σε συγκεκριμένες γονιδιακές παραλλαγές.

Η προσέγγιση της Υγείας μέσω του DNA βοηθάει τον επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να καθορίσει τη βέλτιστη διατροφή που είναι απαραίτητη για την καλή υγεία, τη μακροζωία και τον μετριασμό του κινδύνου της ασθένειας. Η διατροφή αποτελεί βασικό παράγοντα για τον προσδιορισμό της γονιδιωματικής σταθερότητας καθώς επηρεάζει όλες τις σχετικές οδούς: έκθεση σε διαιτητικούς καρκινογόνους παράγοντες, βιομετασχηματισμό, επισκευή και σύνθεση DNA καθώς και απόπτωση. Τα τρέχοντα συνιστώμενα διατροφικά συμπληρώματα για βιταμίνες και μέταλλα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην πρόληψη ασθενειών ανεπάρκειας. Ωστόσο, επειδή οι ασθένειες του τρόπου ζωής προκαλούνται εν μέρει από τη βλάβη στο DNA, είναι λογικό να εστιάσουμε την προσοχή μας στον καθορισμό των βέλτιστων απαιτήσεων των βασικών μετάλλων  και βιταμινών για  την πρόληψη της γονιδιακής αστάθειας.

Πρέπει να δοθεί πρόσθετη προσοχή σε άτομα με γενετικούς πολυμορφισμούς που μεταβάλλουν τη βιοδιαθεσιμότητα συγκεκριμένων θρεπτικών μικροσυστατικών και τη συγγένεια συγκεκριμένων βασικών ενζύμων για τον συν-παράγοντα των θρεπτικών μικροσυστατικών.

Κλινική αξία

Επισημαίνει συγκεκριμένες οδούς μεταβολισμού που μπορεί να απαιτούν επιπλέον υποστήριξη

Παρέχει συστάσεις που περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση των ποσοτήτων ορισμένων θρεπτικών συστατικών, βιταμινών και μετάλλων

Προτείνει αν ένα άτομο είναι σε θέση να μειώσει καλύτερα τα επίπεδα χοληστερόλης μέσω της διατροφής, σε αντίθεση με το φάρμακο

Παρέχει ένδειξη του βαθμού ευαισθησίας στις βλαβερές επιδράσεις των καρκινογόνων που προσλαμβάνονται στη διατροφή

Πώς λειτουργεί το DNA

Η Έκθεση Ελέγχου Υγείας του DNA παρέχει:

Το επίπεδο επίπτωσης των τυχόν γενετικών παραλλαγών που εντοπίστηκαν

Μια επεξήγηση των επιπτώσεών τους στην υγεία

Κατάλληλες διατροφικές συστάσεις και συμβουλές για τον τρόπο ζωής

Τα αποτελέσματα χωρίζονται σε τμήματα βασικής μεταβολικής λειτουργίας, έτσι ώστε οι γενετικές αδυναμίες και οι δυνάμεις σε μια λειτουργική περιοχή να μπορούν εύκολα να εντοπιστούν.

Συγκεκριμένα ελέγχονται

Παραλλαγές γονιδίων που σχετίζονται με μεταβολικές και βιολογικές διεργασίες

Οι μετρήσεις των αναλυτών:

Μεταβολισμός λιπιδίων

Β Βιταμίνες / Μεθυλίωση

Αποτοξίνωση

Φλεγμονή

Ανταπόκριση σε τρόφιμα και ευαισθησία

Υπερφόρτωση σιδήρου

Οξειδωτικό στρες

Οστική υγεία

Ευαισθησία στην ινσουλίνη

Για περισσότερες πληροφορίες ή ραντεβού με τον ιατρό, επικοινωνήστε με το ιατρείο μας, εδώ