Οι μακροχρόνιες σχέσεις οικοδομούν αμοιβαία γνώση, κατανόηση και εμπιστοσύνη: όλα τα ουσιώδη στοιχεία σε μια θεραπευτική σχέση που δημιουργεί το δυναμικό για την επούλωση, την ενδυνάμωση και την ευεργετική αλλαγή. Ο Γενικός Ιατρός προσπαθεί να χτίσει την υγεία, την ευημερία και την ανθεκτικότητα μέσω της συνεχούς σχέση ασθενούς-γιατρού, την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων στο μοναδικό πλαίσιο κάθε διαβούλευσης και τον προγραμματισμένο συντονισμό κλινικών ειδικοτήτων, πόρων και υπηρεσιών.

Στόχος της υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να είναι η ενίσχυση και διατήρηση της υγείας, η πρόληψη των ασθενειών και η παροχή βοήθειας για μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Για πολλούς ασθενείς αυτό σημαίνει ότι συνεργάζεστε με τον επαγγελματία Γενικό Ιατρό για να αναπτύξετε μια θεραπεία, διατροφή ή πρόγραμμα ειδικά για τον ασθενή. Αυτή η σχέση ασθενούς / επαγγελματία είναι ύψιστης σημασίας.

Dr. Κωνσταντίνος Νικητίδης

Dr. Νικητίδης Κωνσατντίνος, Γενικός Οικογενειακός Ιατρός

Ο Κωνσταντίνος Νικητίδης είναι Ειδικός Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, πτυχιούχος της Universita’ Degli Studi di Udine Ιταλίας που συγκαταλέγεται στις πρώτες θέσεις των ιατρικών πανεπιστημιακών σχολών της Ιταλίας με βάση την ταξινόμηση Censis-Repubblica.

Είναι εξειδικευμένος στις συμπληρωματικές θεραπείες όπως η λειτουργική ιατρική (functional medicine), Μεταβολομική και Οξυγόνο-Οζόνο Θεραπείες για την αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων και μεταβολικών διαταραχών.

Εξειδίκευση στην εξατομικευμένη Ιατρική μέσω DNA Test Nutrigenetics (διατροφογενετική) , Pharmacogenetics (φαρμακογονιδιωματική). Διπλώματα από University of Bridgeport U.S.A καθώς και DNAlife Diploma.

Στοιχεία Επικοινωνίας

    Ιατρείο